Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14191493, tot vaststelling van de aan de Kamer van Koophandel door ondernemingen verschuldigde vergoedingen (Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De vergoedingen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel, bedragen voor:

  • a. een bijeenkomst voor starters: maximaal € 50,– per deelnemer;

  • b. overige bijeenkomsten: maximaal € 50,– per deelnemer;

  • c. een afgifte van een certificaat van oorsprong: € 19,85;

  • d. een digitale afgifte van een certificaat van oorsprong: € 14,20;

  • e. een afgifte van het Admission Temporaire/Temporary Admission-carnet: € 220,– per carnet, verhoogd met 0,6655 promille in verband met de verzekeringspremie niet-voldane douaneverplichtingen;

  • f. een afgifte van legalisatiedocumenten: € 11,65;

  • g. een digitale afgifte van legalisatiedocumenten: € 9,60;

  • h. het in depot houden van algemene voorwaarden: € 18,– per jaar;

  • i. een kopie van certificaten van oorsprong en legalisatiedocumenten: € 1,– per kopie;

  • j. een afgifte van de vergunning winkelweekactie: € 28,– per vergunning;

  • k. een Europese Gemeenschap Verklaring op basis van richtlijn 2005/36/EG: € 80,– per EU-Verklaring;

  • l. inkomende en uitgaande handelsmissies: tarief per deelnemer wordt berekend per missie op basis van hoofdelijke omslag;

  • m. een uitgifte van de identificatiecode voor juridische entiteiten die ingeschreven zijn in het handelsregister, bedoeld in de bijlage van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (Legal Entity Identifier): € 65,– voor de eerste Legal Entity Identifier Inschrijving en € 40,– voor de jaarlijkse Legal Entity Identifier Verlenging;

  • n. een locatiescan: € 0,– per factsheet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage behorende bij artikel 2, tweede lid

 • a. Uurtarieven begroting 2021 (in euro, exclusief BTW)

  Loonschaal 4

  47

  Loonschaal 5

  50

  Loonschaal 6

  52

  Loonschaal 7

  55

  Loonschaal 8

  59

  Loonschaal 9

  64

  Loonschaal 10

  70

  Loonschaal 11

  77

  Loonschaal 12

  87

  Loonschaal 13

  96

  Loonschaal 14

  105

  Loonschaal 15

  113

  Loonschaal 16

  121

 • b. Voor de werkzaamheden en diensten van de IT-afdeling is voor 2021 een standaard tarief vastgesteld van € 110,– per uur.

Terug naar begin van de pagina