Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015

Geldend van 04-10-2017 t/m 31-03-2018

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14191493, tot vaststelling van de aan de Kamer van Koophandel door ondernemingen verschuldigde vergoedingen (Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. DOP: een digitaal ondernemersplein als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • b. ICT: de Stafafdeling Informatie- en Communicatie Technologie van de Kamer van Koophandel;

 • c. FO & BO: de afdeling Frontoffice en Backoffice van de Kamer van Koophandel;

 • d. P&R: de afdeling Projecten en Resources;

 • e. SC/KIA: de afdeling Service Center en de afdeling KvK Informatie en Advies van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2

 • 1 De vergoedingen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel, bedragen voor:

  • a. een bijeenkomst voor starters: maximaal € 50,– per deelnemer;

  • b. overige bijeenkomsten: maximaal € 50,– per deelnemer;

  • c. een afgifte van een certificaat van oorsprong: € 19,35;

  • d. een digitale afgifte van een certificaat van oorsprong: € 13,85;

  • e. een afgifte van het Admission Temporaire/Temporary Admission-carnet: € 199,–;

  • f. een afgifte van legalisatiedocumenten: € 11,35;

  • g. een digitale afgifte van legalisatiedocumenten: € 9,35;

  • h. het in depot houden van algemene voorwaarden: € 18,– per jaar;

  • i. een kopie van Certificaten van Oorsprong: € 0,95 per kopie;

  • j. een afgifte van de vergunning winkelweekactie: € 28,– per vergunning;

  • k. een Europese Gemeenschap Verklaring op basis van richtlijn 2005/36/EG: € 80,– per verklaring;

  • l. inkomende en uitgaande handelsmissies: tarief per deelnemer wordt berekend per missie op basis van hoofdelijke omslag;

  • m. een uitgifte van de identificatiecode voor juridische entiteiten die ingeschreven zijn in het handelsregister, bedoeld in de bijlage van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (Legal Entity Identifier): € 65,– voor de eerste aanvraag en € 40,– voor de jaarlijkse verlenging;

  • n. een locatiescan: € 10,– per factsheet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage behorend bij artikel 2, tweede lid:

Uurtarieven begroting 2017

FO&BO

P&R, SC/KIA

DOP

ICT

Loonschaal 4

80

     

Loonschaal 5

83

   

87

Loonschaal 6

86

86

 

91

Loonschaal 7

90

90

 

96

Loonschaal 8

95

95

 

102

Loonschaal 9

   

117

110

Loonschaal 10

 

109

125

117

Loonschaal 11

 

118

137

127

Loonschaal 12

 

128

 

139

Loonschaal 13

 

140

 

152

Loonschaal 14

 

150

   

Loonschaal 15

   

192

 

Loonschaal 16

       

Loonschaal 17

       

Loonschaal 18

       
Terug naar begin van de pagina