Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2023.
Geldend van 01-10-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk3/paragraaf1/artikel3.1.3

Informatie geldend op 01-10-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023
  Bijlage: Inhoud
 2. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.1.4
 3. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 4. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.2.5, 10.5.1, 3.2.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Besluit Wfsv
  Artikel 4.1
 2. Wet langdurige zorg
  Artikel 10.1.1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Nieuwe-regeling 03-12-2014
  samen met
  10-12-2015
  Stb. 2014, 494
  samen met
  Stb. 2015, 516
  33891 Inwtr. 1

  Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/521 gesteld op 1 januari 2016.1)
  Naar boven