Wet langdurige zorg

Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 19-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.1.1

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 5. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2015
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2016
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2017
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz 2018
  Artikel: 1
 15. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 4.1.1, 4.1.2
 16. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 17. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 18. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 19. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikel: 1
 20. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022
  Artikel: 1
 21. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  Artikelen: tekst, 1, 5, 14, 15
 22. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 23. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 24. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
  Artikelen: 1, 3
 25. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 26. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 11.2.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Nieuwe-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Naar boven