Wet langdurige zorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 11.4.1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 11

 1. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage bijlage
 2. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst tekst
 3. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel 5
Terug naar begin van de pagina