Wet langdurige zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.1.1

Informatie geldend op 01-07-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis
  Artikel: Enig
 2. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 3. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
  Artikelen: Inleiding, 1
 4. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 2
 5. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 49
 6. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.2, 3.1.3, 3.6.4, 9.4
 7. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
  Artikel: 1
 8. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 57
 9. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 3
 10. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg
  Artikel: Enig
 11. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.5c
 12. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 7
 13. Erkenningsregeling penitentiair programma 2004
  Artikel: 6
 14. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 15. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 16. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 17. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 18. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 19. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 20. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 21. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 22. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 23. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.1, 5.16, 5.18, 5.23, 9.3, 9.6, 10.1a
 24. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 25. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 26. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Tekst: tekst
 27. Regeling verslaggeving WTZi
  Bijlage: 2
 28. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 29. Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling
  Artikel: 1.1
 30. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 1.1
 31. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.12
 32. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 33. Wet forensische zorg
  Artikel: 1.1
 34. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 1.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.9, 12.4.8, 3.1.2, 3.3.2, 3.3.3, 4.2.2, 9.1.1
 35. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 36. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 5
 37. Wijzigingswet Wet langdurige zorg, enz.
  Artikel: Va
 38. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 122a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Besluit Wfsv
  Artikel 4.1
 2. Wet langdurige zorg
  Artikel 10.1.1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Terug naar begin van de pagina