Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015

Geraadpleegd op 27-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Nieuwe-regeling 24-11-2014 Stb. 2014, 477 24-11-2014 Stb. 2014, 477
Naar boven