Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2015 vastgesteld op 1,45%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 25 november 2014

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven