Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie

Geldend van 01-12-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 6 november 2014 houdende de vaststelling van vergoedingen voor de leden van de klachtencommissies van de politie (Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie)

Artikel 1

De leden van de klachtencommissies, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Regeling klachtbehandeling politie, ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding per vergadering ter hoogte van 2,5% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met dien verstande dat de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters per vergadering een vergoeding ontvangen ter hoogte van 130% van de vergoeding per vergadering die de overige leden ontvangen.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina