Besluit heffing preventie dierziekten

[Regeling vervallen per 28-03-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2016.
Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling diergezondheidsheffing
    Artikelen: 8, 9, 10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Besluit heffing preventie dierziekten
    Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 452 Alg. 1
Nieuwe-regeling 16-10-2014
samen met
02-12-2015
Stb. 2014, 389
samen met
Stb. 2015, 480
Alg. 2, Inwtr. 3
28-03-2018 t/m 01-01-2018 Intrekking-regeling 13-03-2018 Stb. 2018, 83 13-03-2018 Stb. 2018, 83

Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. 1)
  2. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. 2)
  3. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014, 577 gesteld op 31 december 2015.3)
Naar boven