Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor

Geraadpleegd op 05-12-2022.
Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/133263, houdende aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet lokaal spoor bepaalde (Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 42, eerste lid, van de Wet lokaal spoor;

BESLUIT:

Artikel 1

Als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet lokaal spoor worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Naar boven