Warenwetregeling hoeveelheden voorverpakkingen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 augustus 2014, 647692124211-VGP, houdende vaststelling retributies voor het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen (Warenwetregeling hoeveelheden voorverpakkingen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, tweede lid, van het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen.

Artikel 2

De retributie voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt:

  • a. € 2.190 voor een voorlopige erkenning als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het besluit;

  • b. € 1.540 voor een definitieve erkenning als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het besluit;

  • c. € 1.995 voor een certificaat als bedoeld in artikel 6 van het besluit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina