Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2014.
Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-09-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2014 Nieuwe-regeling 14-07-2014 Stcrt. 2014, 21194 642422-123511-MC 14-07-2014 Stcrt. 2014, 21194
Naar boven