Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a.1.1

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2022
 2. Protocol Voorzieningen UWV 2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikelen: 4a.1.1, 4a.1.3, 4a.2.1
 3. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikelen: 3a, 3g
 4. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 3a.2.1, 3a.2.2, 3a.3.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-03-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
18-12-2019 t/m 01-07-2019 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 483 Alg. 1
01-07-2019 Nieuw 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is voor het vijfde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
 2. Artikel VI, derde lid, van Stb. 2019/221 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven