Huisvestingswet 2014

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 30-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 28-03-2013
samen met
04-06-2014
samen met
19-11-2014
Stb. 2013, 125
samen met
Stb. 2014, 248
samen met
Stb. 2014, 458
32676
samen met
32271
samen met
33951
Alg. 1
01-01-2021 Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 460 35353 22-12-2020 Stb. 2020, 566
01-07-2017 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 25 34468 06-03-2017 Stb. 2017, 111
01-01-2015 Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 01-09-2014 Stb. 2014, 323 Alg. 2
Nieuwe-regeling 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271 01-09-2014 Stb. 2014, 323

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
    Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/458. In Stb. 2014/323 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2015.1)
  2. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 2 en 3 toe.
    Abusievelijk is op het derde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
    De wijziging is in werking getreden op 29 november 2014 (Stb. 2014/458).2)

Annuleren

Naar boven