Huisvestingswet 2014

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 30-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 7
 2. Huisvestingswet 2014
  Artikelen: 2, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 51
 3. Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 09-04-2014
samen met
19-11-2014
Stb. 2014, 152
samen met
Stb. 2014, 458
33797
samen met
33951
Alg. 1
01-01-2021 Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 460 35353 22-12-2020 Stb. 2020, 566
01-01-2015 Nieuwe-regeling 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271 01-09-2014 Stb. 2014, 323

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/458. In Stb. 2014/323 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2015.
  Abusievelijk zijn op de onderdelen c en d wijzigingen geformuleerd die niet kunnen worden doorgevoerd.1)

Annuleren

Naar boven