Huisvestingswet 2014

Geraadpleegd op 10-06-2023.
Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2020

Annuleren

Artikel 21

Het is verboden om een woonruimte, behorend tot een met het oog op het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad door de gemeenteraad in de huisvestingsverordening aangewezen categorie gebouwen en die gelegen is in een in de huisvestingsverordening aangewezen wijk, zonder vergunning van burgemeester en wethouders:

  • a. anders dan ten behoeve van de bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden;

  • b. anders dan ten behoeve van de bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar met andere woonruimte samen te voegen of samengevoegd te houden;

  • c. van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden;

  • d. tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden.

Annuleren
Naar boven