Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren

Geldend van 05-07-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juli 2014, nr. WJZ / 14105816, tot aanwijzing van een ambtenaar op grond van de artikelen 8.15 en 8.31 Wet dieren (Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 8.15 en 8.31 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina