Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Geraadpleegd op 02-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 18-06-2014.
Geldend van 18-06-2014 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 18-06-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-06-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-06-2014 Nieuwe-regeling 03-06-2014 Stcrt. 2014, 17220 363869-120120-VGP 03-06-2014 Stcrt. 2014, 17220

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven