Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie IenM

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 11-04-2014 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 11-04-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina