Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie IenM

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 11-04-2014.
Geldend van 11-04-2014 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 11-04-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-04-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-05-2018 Intrekking-regeling 16-05-2018 Stb. 2018, 144 16-05-2018 Stb. 2018, 145 Alg. 1
11-04-2014 Nieuwe-regeling 28-03-2014 Stcrt. 2014, 10260 IenM/BSK-2014/25845 28-03-2014 Stcrt. 2014, 10260

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven