Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensiestaf 2013

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 16-08-2022.
Geldend van 01-11-2013 t/m 19-02-2014

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensiestaf 2013

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2013;

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 1. De Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten wordt ondermandaat, -volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het Subtaakbesluit Defensiestaf 2013 tot het werkterrein van de Defensiestaf behoren.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 2. De Defensiestaf

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Aan de directeur van de Directie Financiën & Control Defensiestaf, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit Defensiestaf 2013, artikel 4, tot zijn werkterrein behoren.

 • 2 Aan de directeur van de Directie Plannen, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit Defensiestaf 2013, artikel 6, tot zijn werkterrein behoren.

 • 3 Aan de directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit Defensiestaf 2013, artikel 7, tot zijn werkterrein behoren.

 • 4 Aan de directeur van de Directie Operaties, wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit Defensiestaf 2013, artikel 8, tot zijn werkterrein behoren.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 3. Het Commando Zeestrijdkrachten

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de Commandant Zeestrijdkrachten wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 14 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot zijn werkterrein behoren.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 4. Het Commando Landstrijdkrachten

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de Commandant Landstrijdkrachten wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 15 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot zijn werkterrein behoren.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 5. Het Commando Luchtstrijdkrachten

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de Commandant Luchtstrijdkrachten wordt ondermandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge artikel 16 van het Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2013 tot zijn werkterrein behoren.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 6. Uitsluiting

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De verlening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 tot en met 5, is niet van toepassing op:

  de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, het besluit krachtens mandaat heeft genomen;

  stukken bestemd voor de Nationale Ombudsman;

  voordrachten voor onderscheidingen.

 • 2 De verlening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 tot en met 5 is niet van toepassing op beslissingen en stukken over onderwerpen met een principieel beleidsmatig of een mogelijk gevoelig karakter.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 7. Intrekking

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Ingetrokken wordt het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit dienstonderdeel Defensiestaf 2007 (S2008007661 en BS2010030748).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling wordt gedaan van publicatie van dit besluit en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Defensiestaf 2013.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

De Commandant der Strijdkrachten

T.A. Middendorp

Generaal

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 4459, datum inwerkingtreding 20-02-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-11-2013.

Naar boven