Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Geraadpleegd op 05-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-12-2020.
Geldend van 10-12-2020 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 10-12-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
    Artikel: 4.28
  2. Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
    Artikel: 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-12-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
14-02-2014 Nieuwe-regeling 03-02-2014 Stcrt. 2014, 2975 IENM/BSK-2014/14758 03-02-2014 Stcrt. 2014, 2975

Annuleren

Naar boven