Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-12-2020.
Geldend van 10-12-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor artikel1a

Informatie geldend op 10-12-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-12-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380
Naar boven