Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2014

[Regeling vervallen per 22-06-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 21-06-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 7 november 2013, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector konijnen- en edelpelsdierenhouderij voor het jaar 2014 (Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2014)

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2014]

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder:

1. fonds voor onderzoek en ontwikkeling

:

het "fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening "fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2011;

2. gezondheidszorgfonds

:

het fonds als bedoeld in artikel 2 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PPE) 2011;

3. voedsters

:

moederdieren van konijnen.

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2014 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 0,98 per voedster,

   waarvan:

   € 0,98 voor het fonds voor onderzoek en ontwikkeling en

   € 0,00 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

  • b. € 0,0382 per vleeskonijn,

   waarvan:

   € 0,0382 voor het fonds voor onderzoek en ontwikkeling en

   € 0,00 voor het gezondheidszorgfonds

   is bestemd.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 De ondernemer die nertsen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal moederdieren nertsen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2014 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  € 0,72 per moederdier nerts,

  waarvan:

  € 0,39 voor het fonds onderzoek en ontwikkeling en

  € 0,33 voor het gezondheidszorgfonds

  is bestemd.

Artikel 5

[Vervallen per 22-06-2014]

Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.

Artikel 6

[Vervallen per 22-06-2014]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2014.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.

Zoetermeer, 7 november 2013

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina