Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel IV

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit
    Artikel: VI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel IV, onderdeel K, van de Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst in werking treedt.1)
Naar boven