Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2014.
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2014
    Bijlage: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 05-12-2014 Stcrt. 2014, 35750 WJZ/14168091 05-12-2014 Stcrt. 2014, 35750 Alg. 1
01-01-2014 Nieuwe-regeling 29-11-2013 Stcrt. 2013, 34578 AT-EL&I/6766371.JZ 29-11-2013 Stcrt. 2013, 34578

Opmerkingen

  1. Artikel 13 van Stcrt. 2014/35750 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven