Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 06-06-2023.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2014 vastgesteld op 1,75%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 26 november 2013

Voorzitter Raad van Bestuur,

B.J. Bruins

Naar boven