Kiesregeling

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 11-01-2022 t/m 30-09-2022

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2013, nr. 2013-0000435969, houdende regels ter uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit (Kiesregeling)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de Kieswet en het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als de modellen, bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit, worden de modellen vastgesteld die in de bijlage bij artikel 1 van deze regeling bij deze regeling zijn opgenomen.

 • 2 De tekst van de modellen in de bijlage bij artikel 1 van deze regeling bij deze regeling kan redactioneel worden aangepast voor een specifieke doelgroep of voor de digitale toepassing, indien dat de leesbaarheid of doelmatigheid van het model ten goede komt.

Artikel 2a

De programmatuur, bedoeld in artikel P 1, eerste lid, van het Kiesbesluit, ten behoeve van de berekening van de uitslag van de verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling, voldoet aan de in de bijlage bij artikel 2a van deze regeling opgenomen eisen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. bij artikel 1 van de Kiesregeling

Model D 3-1

Bijlage 261738.png
Bijlage 261739.png
Bijlage 261740.png

Model D 3-2

Bijlage 261741.png
Bijlage 261742.png

Model G 1-1

Bijlage 260607.png

Model G 1-2

Bijlage 260644.png

Model G 1-3

Bijlage 260608.png

Model H 1

Bijlage 260616.png
Bijlage 260617.png

Model H 1

Bijlage 260619.png
Bijlage 260620.png

Model H 3-1

Bijlage 260642.png

Model H 3-1

Bijlage 260643.png

Model H 3-2

Bijlage 260649.png
Bijlage 260650.png

Model H 3-2

Bijlage 260651.png
Bijlage 260652.png

Model H 4

Bijlage 260621.png

Model H 4

Bijlage 260622.png

Model H 9

Bijlage 260653.png
Bijlage 260654.png

Model H 12

Bijlage 260647.png

Model H 12

Bijlage 260648.png

Model I 1

Bijlage 260655.png

Model I 4

Bijlage 260610.png
Bijlage 260611.png
Bijlage 260612.png

Model J 7. Stempas

1. Het model voor de stempas voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling luidt als volgt:

Bijlage 266904.png
Bijlage 266905.png

2. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad luidt als volgt:

Bijlage 267665.png
Bijlage 267666.png

3. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap waarmee niet in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente kan worden gestemd, luidt als volgt:

Bijlage 261745.png

4. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap waarmee in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente kan worden gestemd, luidt als volgt:

Bijlage 261746.png

5. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten luidt als volgt:

Bijlage 261747.png

6. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement luidt als volgt:

Bijlage 261748.png

7. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van het kiescollege luidt als volgt:

Bijlage 261749.png

8. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad luidt als volgt:

Bijlage 264401.png
Bijlage 264402.png

9. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in het Europees deel van Nederland als volgt:

Bijlage 264908.png
Bijlage 264909.png

10. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in Bonaire en Sint Eustatius als volgt:

Bijlage 264910.png
Bijlage 264911.png

11. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in Saba als volgt:

Bijlage 264912.png
Bijlage 264913.png

Model J 7-1. De technische eisen aan de stempas, de kiezerspas, het schriftelijk volmachtbewijs en het briefstembewijs

Bijlage 261751.png
Bijlage 261752.png
Bijlage 261753.png
Bijlage 261754.png

Model J 16. Kiezershandleidingen voor verkiezingen

Het model voor de kiezershandleiding voor verkiezingen luidt als volgt:

Bijlage 264914.png

Model J 20

Bijlage 264915.png

Model K 4. Kiezerspas

1. De kiezerspas voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap luidt als volgt:

Bijlage 261756.png

2. De kiezerspas voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten luidt als volgt:

Bijlage 261757.png

3. De kiezerspas voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement luidt als volgt:

Bijlage 261758.png

4. Het model voor de kiezerspas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in het Europees deel van Nederland als volgt:

Bijlage 264985.png
Bijlage 264986.png

5. Het model voor de kiezerspas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in Bonaire en Sint Eustatius als volgt:

Bijlage 264987.png
Bijlage 264988.png

6. Het model voor de kiezerspas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in Saba als volgt:

Bijlage 264989.png
Bijlage 264990.png

Model K 6

Bijlage 261759.png
Bijlage 261760.png

Model K 6-2

Bijlage 261761.png
Bijlage 261762.png

Model L 8

Bijlage 264916.png
Bijlage 264917.png

Model L 8-2

Bijlage 261765.png
Bijlage 261766.png

Model L 11. Schriftelijk volmachtbewijs

1. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs luidt voor een verkiezing van de leden van de gemeenteraad of voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling als volgt:

Bijlage 267667.png
Bijlage 267668.png

2. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap luidt als volgt:

Bijlage 261768.png

3. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten luidt als volgt:

Bijlage 261769.png

4. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement luidt als volgt:

Bijlage 261770.png

5. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van het kiescollege luidt als volgt:

Bijlage 261771.png

6. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad luidt als volgt:

Bijlage 264405.png
Bijlage 264406.png

7. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in het Europese deel van Nederland als volgt:

Bijlage 264991.png
Bijlage 264992.png

8. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in Bonaire en Sint Eustatius als volgt:

Bijlage 264993.png
Bijlage 264994.png

9. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer luidt in Saba als volgt:

Bijlage 264995.png
Bijlage 264996.png

Model M 3

Bijlage 261773.png
Bijlage 261774.png

Model M 6-1

Bijlage 262086.png

Model M 6-2

Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de verkiezing van de leden van het Europees parlement luidt als volgt:

Bijlage 264750.png
Bijlage 264751.png

Model M 6-3. Enveloppe voor het stembiljet

Bijlage 255341.png

Model N 10-1

Bijlage 267669.png
Bijlage 267670.png
Bijlage 267671.png
Bijlage 267672.png
Bijlage 267673.png
Bijlage 267674.png
Bijlage 267675.png
Bijlage 267676.png
Bijlage 267677.png
Bijlage 267678.png
Bijlage 267679.png
Bijlage 267680.png

Model N 10-2a

Bijlage 264932.png
Bijlage 264933.png
Bijlage 264934.png
Bijlage 264935.png
Bijlage 264936.png
Bijlage 264937.png
Bijlage 264938.png

Model N 10-2b

Bijlage 264939.png
Bijlage 264940.png
Bijlage 264941.png
Bijlage 264942.png
Bijlage 264943.png
Bijlage 264944.png
Bijlage 264945.png
Bijlage 264946.png
Bijlage 264947.png
Bijlage 264948.png

Model N 11

Bijlage 266918.png
Bijlage 266919.png
Bijlage 266920.png
Bijlage 266921.png
Bijlage 266922.png

Model O 3

Bijlage 264966.png
Bijlage 264967.png
Bijlage 264968.png
Bijlage 264969.png
Bijlage 264970.png
Bijlage 264971.png
Bijlage 265034.png

Model P 22-1

Bijlage 264973.png
Bijlage 264974.png
Bijlage 264975.png
Bijlage 264976.png
Bijlage 264977.png
Bijlage 264978.png
Bijlage 264979.png
Bijlage 264980.png
Bijlage 264981.png
Bijlage 264982.png
Bijlage 264983.png
Bijlage 264984.png

Model P 22-2

Bijlage 262140.png
Bijlage 262141.png
Bijlage 262142.png
Bijlage 262143.png
Bijlage 262144.png
Bijlage 262145.png
Bijlage 262146.png
Bijlage 262147.png
Bijlage 262148.png
Bijlage 262149.png
Bijlage 262150.png

Model T 4

Bijlage 260659.png

Model T 11

Bijlage 262151.png
Bijlage 262152.png
Bijlage 262153.png
Bijlage 262154.png
Bijlage 262155.png

Model U 16

Bijlage 262156.png
Bijlage 262157.png
Bijlage 262158.png
Bijlage 262159.png
Bijlage 262160.png
Bijlage 262161.png
Bijlage 262162.png
Bijlage 262163.png
Bijlage 262164.png

Model V 9

Bijlage 262165.png
Bijlage 262166.png
Bijlage 262167.png
Bijlage 262168.png

Model W 1-1

Bijlage 260660.png
Bijlage 260661.png

Model W 1-2

Bijlage 260662.png
Bijlage 260663.png

Model W 1-3

Bijlage 264411.png
Bijlage 264412.png

Model W 2

Bijlage 260614.png

Model W 4

Bijlage 260666.png

Model W 5

Bijlage 260615.png

Model Y 13. Verklaring dat u zich niet in een andere lidstaat kandidaat stelt voor het Europees Parlement

Bijlage 252563.png

Model Y 32

Bijlage 261805.png

Model Y 35. Verklaring dat u in de lidstaat van uw herkomst niet bent uitgesloten van het recht om gekozen te worden/Declaration of non-exclusion from the right to stand for election in your home Member State

Bijlage 252565.png

Model Ya 7

Bijlage 260667.png
Bijlage 260668.png

Model Ya 9

Bijlage 260669.png
Bijlage 260670.png

Bijlage 2. bij artikel 2a van de Kiesregeling

Eisen aan de programmatuur die door de centrale stembureaus wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de uitslag van verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling

De programmatuur, bedoeld in artikel P 1, eerste lid, van het Kiesbesluit, ten behoeve van de berekening van de uitslag van de verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling, voldoet aan de volgende eisen:

 • a. de programmatuur bevat de functionaliteiten die overeenkomstig de specificatie, bedoeld in artikel P 1, tweede lid, van het Kiesbesluit nodig zijn voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling;

 • b. de programmatuur, waaronder de broncode, is gestructureerd opgebouwd, zodanig dat modulaire aanpassingen mogelijk zijn;

 • c. de kritische functies voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling zijn in de programmatuur herkenbaar en van elkaar gescheiden;

 • d. de programmatuur is, zonder dat hiervoor aanpassingen nodig zijn, te gebruiken voor verschillende soorten verkiezingen;

 • e. toevallig of opzettelijk foutief gebruik van de programmatuur wordt, voor zover redelijkerwijs technisch mogelijk is, door het ontwerp voorkomen;

 • f. de programmatuur ondersteunt voor de vermelding van de aanduidingen van de politieke groeperingen en de namen van de kandidaten in ieder geval de diakritische tekens van de tekenset die op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit basisregistratie personen voor de basisregistratie personen is vastgesteld;

 • g. de programmatuur wordt als open source ontwikkeld en maakt gebruik van open standaarden. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is wordt technologie toegepast waarvan de doeltreffendheid in de praktijk is aangetoond en die direct toepasbaar is. Voor verkiezingsgegevens zoals kandidatenlijsten en zetelverdeling wordt de EML_NL standaard toegepast;

 • h. de standaard programmatuur waarvan gebruik wordt gemaakt is vrij verkrijgbaar;

 • i. het intellectueel eigendom van de maatwerkprogrammatuur berust bij een centraal stembureau;

 • j. de programmatuur is geschreven in een programmeertaal, waarvoor een door een actieve gemeenschap onderhouden open source compiler, onderscheidenlijk interpreter beschikbaar is;

 • k. de programmatuur wordt ontwikkeld voor verschillende besturingssystemen, waaronder in ieder geval een open source besturingssysteem;

 • l. het is mogelijk de authenticiteit van de programmatuur vast te stellen; en

 • m. bij het inlezen van verkiezingsgegevens in de programmatuur wordt de authenticiteit van de gegevens vastgesteld, bij voorkeur door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Naar boven