Kiesregeling

Geldend van 19-12-2018 t/m 21-02-2019

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2013, nr. 2013-0000435969, houdende regels ter uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit (Kiesregeling)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de Kieswet en het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Als de modellen, bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit, worden de modellen vastgesteld die in de bijlage bij artikel 1 van deze regeling bij deze regeling zijn opgenomen.

 • 2 De tekst van de modellen in de bijlage bij artikel 1 van deze regeling bij deze regeling kan redactioneel worden aangepast voor een specifieke doelgroep of voor de digitale toepassing, indien dat de leesbaarheid of doelmatigheid van het model ten goede komt.

Artikel 2a

De programmatuur, bedoeld in artikel P 1, eerste lid, van het Kiesbesluit, ten behoeve van de berekening van de uitslag van de verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling, voldoet aan de in de bijlage bij artikel 2a van deze regeling opgenomen eisen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. bij artikel 1 van de Kiesregeling

Model D 3-1

Bijlage 261738.png
Bijlage 261739.png
Bijlage 261740.png

Model D 3-2

Bijlage 261741.png
Bijlage 261742.png

Model G 1-1

Bijlage 260607.png

Model G 1-2

Bijlage 260644.png

Model G 1-3

Bijlage 260608.png

Model H 1

Bijlage 260616.png
Bijlage 260617.png

Model H 1

Bijlage 260619.png
Bijlage 260620.png

Model H 3-1

Bijlage 260642.png

Model H 3-1

Bijlage 260643.png

Model H 3-2

Bijlage 260649.png
Bijlage 260650.png

Model H 3-2

Bijlage 260651.png
Bijlage 260652.png

Model H 4

Bijlage 260621.png

Model H 4

Bijlage 260622.png

Model H 9

Bijlage 260653.png
Bijlage 260654.png

Model H 12

Bijlage 260647.png

Model H 12

Bijlage 260648.png

Model I 1

Bijlage 260655.png

Model I 4

Bijlage 260610.png
Bijlage 260611.png
Bijlage 260612.png

Model J 7. Stempas

1. Het model voor de stempas luidt voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling als volgt:

Bijlage 261743.png

2. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad luidt als volgt:

Bijlage 261744.png

3. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap waarmee niet in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente kan worden gestemd, luidt als volgt:

Bijlage 261745.png

4. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap waarmee in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente kan worden gestemd, luidt als volgt:

Bijlage 261746.png

5. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten luidt als volgt:

Bijlage 261747.png

6. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement luidt als volgt:

Bijlage 261748.png

7. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van het kiescollege luidt als volgt:

Bijlage 261749.png

8. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad luidt als volgt:

Bijlage 261750.png

Model J 7-1. De technische eisen aan de stempas, de kiezerspas, het schriftelijk volmachtbewijs en het briefstembewijs

Bijlage 261751.png
Bijlage 261752.png
Bijlage 261753.png
Bijlage 261754.png

Model J 16. Kiezershandleidingen voor verkiezingen

Het model voor de kiezershandleiding voor verkiezingen luidt als volgt:

Bijlage 256302.png
Bijlage 256304.png

Model J 20

(voorzijde)12

STEMBILJET voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal/Eerste Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ...../ het algemeen bestuur van het waterschap..../ de raad van de gemeente ...../ de eilandsraad van het openbaar lichaam ...../ het kiescollege van het openbaar lichaam ...../ het Europees Parlement op ..... [in kieskring ..... (.....)] 3

KANDIDATENLIJSTEN4

Bijlage 261755.png
enz.1

1 De lijsten dienen om en om in te springen. Tussen de lijsten dient ruimte te worden gelaten. Indien op een lijst meer dan vijftig namen zijn geplaatst, mogen de namen van de kandidaten op de eenenvijftigste en volgende plaats worden vermeld aan de voet van de volgende kolom. In dat geval dienen boven die kolom het nummer van de lijst en de eventuele aanduiding van de politieke groepering te worden geplaatst. Bovendien wordt in dat geval boven de naam van de eerste kandidaat van die kolom het woord ’vervolg’ geplaatst. De lijsten dienen in één rij te worden geplaatst of in meer rijen onder elkaar. In laatstbedoeld geval dienen de rijen zo te worden geplaatst dat tussen de langste lijst van een rij en de lijstnummers van de volgende rij ruimte wordt gelaten.

U stemt door het rood maken van één wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze. Het stembiljet wordt zo dicht gevouwen dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.

Model K 4. Kiezerspas

1. De kiezerspas voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap luidt als volgt:

Bijlage 261756.png

2. De kiezerspas voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten luidt als volgt:

Bijlage 261757.png

3. De kiezerspas voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement luidt als volgt:

Bijlage 261758.png

Model K 6

Bijlage 261759.png
Bijlage 261760.png

Model K 6-2

Bijlage 261761.png
Bijlage 261762.png

Model L 8

Bijlage 261763.png
Bijlage 261764.png

Model L 8-2

Bijlage 261765.png
Bijlage 261766.png

Model L 11. Schriftelijk volmachtbewijs

1. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs luidt voor een verkiezing van de leden van de gemeenteraad of voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling als volgt:

Bijlage 261767.png

2. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap luidt als volgt:

Bijlage 261768.png

3. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten luidt als volgt:

Bijlage 261769.png

4. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement luidt als volgt:

Bijlage 261770.png

5. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van het kiescollege luidt als volgt:

Bijlage 261771.png

6. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad luidt als volgt:

Bijlage 261772.png

Model M 3

Bijlage 261773.png
Bijlage 261774.png

Model M 6-1. (kleur oranje, internationaal postformat EN-C5). Retourenveloppe voor het stemmen per brief

Bijlage 255340.png

Model M 6-2. Briefstembewijs

1. Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt voor kiezers buiten Nederland die niet wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 257912.png
Bijlage 257913.png

2. Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt voor kiezers buiten Nederland die wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 257914.png
Bijlage 257916.png

Model M 6-3. Enveloppe voor het stembiljet

Bijlage 255341.png

Model N 10-1

Bijlage 261775.png
Bijlage 261776.png
Bijlage 261777.png
Bijlage 261778.png
Bijlage 261779.png

Model N 10-1

Bijlage 261780.png
Bijlage 261781.png
Bijlage 261782.png
Bijlage 261783.png

Model N 10-2a

Bijlage 261784.png
Bijlage 261785.png
Bijlage 261786.png
Bijlage 261787.png

Model N 10-2b

Bijlage 261788.png
Bijlage 261789.png
Bijlage 261790.png
Bijlage 261791.png
Bijlage 261792.png
Bijlage 261793.png

Model N 10-2b

Bijlage 261794.png
Bijlage 261795.png
Bijlage 261796.png
Bijlage 261797.png

Model N 11

Bijlage 261798.png
Bijlage 261799.png
Bijlage 261800.png

Model O 3

Bijlage 261801.png
Bijlage 261802.png
Bijlage 261803.png

Model O 3

Bijlage 261804.png

Model P 22-1. Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Bijlage 259527.png
Bijlage 259528.png
Bijlage 259529.png
Bijlage 259530.png
Bijlage 259531.png
Bijlage 259532.png
Bijlage 259533.png
Bijlage 259534.png

Model P 22-2

Bijlage 260626.png
Bijlage 260627.png
Bijlage 260628.png
Bijlage 260629.png
Bijlage 260630.png
Bijlage 260631.png
Bijlage 260632.png

Model T 4

Bijlage 260659.png

Model T 11

Bijlage 260633.png
Bijlage 260634.png

Model U 16

Bijlage 260635.png
Bijlage 260636.png
Bijlage 260638.png
Bijlage 260639.png
Bijlage 260640.png
Bijlage 260641.png

Model V 9

Bijlage 260613.png

Model W 1-1

Bijlage 260660.png
Bijlage 260661.png

Model W 1-2

Bijlage 260662.png
Bijlage 260663.png

Model W 1-3

Bijlage 260664.png
Bijlage 260665.png

Model W 2

Bijlage 260614.png

Model W 4

Bijlage 260666.png

Model W 5

Bijlage 260615.png

Model Y 13. Verklaring dat u zich niet in een andere lidstaat kandidaat stelt voor het Europees Parlement

Bijlage 252563.png

Model Y 32

Bijlage 261805.png

Model Y 35. Verklaring dat u in de lidstaat van uw herkomst niet bent uitgesloten van het recht om gekozen te worden/Declaration of non-exclusion from the right to stand for election in your home Member State

Bijlage 252565.png

Model Ya 7

Bijlage 260667.png
Bijlage 260668.png

Model Ya 9

Bijlage 260669.png
Bijlage 260670.png

Bijlage 2. bij artikel 2a van de Kiesregeling

Eisen aan de programmatuur die door de centrale stembureaus wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de uitslag van verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling

De programmatuur, bedoeld in artikel P 1, eerste lid, van het Kiesbesluit, ten behoeve van de berekening van de uitslag van de verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling, voldoet aan de volgende eisen:

 • a. de programmatuur bevat de functionaliteiten die overeenkomstig de specificatie, bedoeld in artikel P 1, tweede lid, van het Kiesbesluit nodig zijn voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling;

 • b. de programmatuur, waaronder de broncode, is gestructureerd opgebouwd, zodanig dat modulaire aanpassingen mogelijk zijn;

 • c. de kritische functies voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling zijn in de programmatuur herkenbaar en van elkaar gescheiden;

 • d. de programmatuur is, zonder dat hiervoor aanpassingen nodig zijn, te gebruiken voor verschillende soorten verkiezingen;

 • e. toevallig of opzettelijk foutief gebruik van de programmatuur wordt, voor zover redelijkerwijs technisch mogelijk is, door het ontwerp voorkomen;

 • f. de programmatuur ondersteunt voor de vermelding van de aanduidingen van de politieke groeperingen en de namen van de kandidaten in ieder geval de diakritische tekens van de tekenset die op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit basisregistratie personen voor de basisregistratie personen is vastgesteld;

 • g. de programmatuur wordt als open source ontwikkeld en maakt gebruik van open standaarden. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is wordt technologie toegepast waarvan de doeltreffendheid in de praktijk is aangetoond en die direct toepasbaar is. Voor verkiezingsgegevens zoals kandidatenlijsten en zetelverdeling wordt de EML_NL standaard toegepast;

 • h. de standaard programmatuur waarvan gebruik wordt gemaakt is vrij verkrijgbaar;

 • i. het intellectueel eigendom van de maatwerkprogrammatuur berust bij een centraal stembureau;

 • j. de programmatuur is geschreven in een programmeertaal, waarvoor een door een actieve gemeenschap onderhouden open source compiler, onderscheidenlijk interpreter beschikbaar is;

 • k. de programmatuur wordt ontwikkeld voor verschillende besturingssystemen, waaronder in ieder geval een open source besturingssysteem;

 • l. het is mogelijk de authenticiteit van de programmatuur vast te stellen; en

 • m. bij het inlezen van verkiezingsgegevens in de programmatuur wordt de authenticiteit van de gegevens vastgesteld, bij voorkeur door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

 1. Op de achterzijde van het stembiljet worden gedrukt:

  • de handtekening, bedoeld in artikel J 20, eerste lid, dan wel artikel T 2, eerste lid, van de Kieswet, zoveel malen dat zij, hoe het stembiljet ook wordt gevouwen, geheel of ten dele zichtbaar blijft.

  • de naam van het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing geldt, alsmede een aanduiding van de kieskring. In afwijking hiervan wordt bij verkiezingen voor de Eerste Kamer op de achterzijde slechts de naam van de betreffende provincie gedrukt. De naam (en aanduiding) worden aan de bovenzijde gedrukt, zoveel malen dat zij goed zichtbaar is als het stembiljet is dichtgevouwen.

  ^ [1]
 2. Indien in een gemeente twee of meer stemmingen gelijktijdig plaatsvinden, worden op de voor- en achterzijde van het stembiljet over de gehele breedte een voor de stemming onderscheidend kenmerk in de vorm van één of meer kleurenbalken gedrukt, zodanig dat het goed zichtbaar is als het stembiljet is open- of dichtgevouwen.

  ^ [2]
 3. Alleen op te nemen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd.

  ^ [3]
 4. Boven elke lijst dient het nummer en, in voorkomend geval, onder het nummer de aanduiding van de politieke groepering te worden vermeld. De kandidaten worden vermeld op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde als zij op de kandidatenlijst voorkomen, met weglating van het adres en de geboortedatum. De kandidaten worden per lijst doorlopend genummerd.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina