Kies- en referendumregeling

Geldend van 05-09-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2013, nr. 2013-0000435969, houdende regels ter uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit (Kiesregeling)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de Kieswet en het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 De tekst van de modellen in de bijlage bij artikel 1 van deze regeling bij deze regeling kan redactioneel worden aangepast voor een specifieke doelgroep of voor de digitale toepassing, indien dat de leesbaarheid of doelmatigheid van het model ten goede komt.

Artikel 2a

De programmatuur, bedoeld in artikel P 1, eerste lid, van het Kiesbesluit, ten behoeve van de berekening van de uitslag van de verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling, voldoet aan de in de bijlage bij artikel 2a van deze regeling opgenomen eisen.

Artikel 2b

De programmatuur, bedoeld in artikel 16 van het Besluit raadgevend referendum, ten behoeve van de berekening van de uitslag van het referendum, voldoet aan de in de bijlage bij artikel 2b van deze regeling opgenomen eisen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage bij artikel 1 van de Kies- en referendumregeling

Model D 3-1

Bijlage 260602.png
Bijlage 260603.png
Bijlage 260604.png

Model D 3-2. (Wrr 22)

Bijlage 260605.png
Bijlage 260606.png

Model G 1-1

Bijlage 260607.png

Model G 1-2

Bijlage 260644.png

Model G 1-3

Bijlage 260608.png

Model H 1

Bijlage 260616.png
Bijlage 260617.png

Model H 1

Bijlage 260619.png
Bijlage 260620.png

Model H 3-1

Bijlage 260642.png

Model H 3-1

Bijlage 260643.png

Model H 3-2

Bijlage 260649.png
Bijlage 260650.png

Model H 3-2

Bijlage 260651.png
Bijlage 260652.png

Model H 4

Bijlage 260621.png

Model H 4

Bijlage 260622.png

Model H 9

Bijlage 260653.png
Bijlage 260654.png

Model H 12

Bijlage 260647.png

Model H 12

Bijlage 260648.png

Model I 1

Bijlage 260655.png

Model I 4

Bijlage 260610.png
Bijlage 260611.png
Bijlage 260612.png

Model Model J 7. (Wrr 59) Stempas

1. Het model voor de stempas luidt voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling als volgt:

Bijlage 260671.png
Bijlage 260672.png

2. Het model voor de stempas voor het referendum op 21 maart 2018 luidt voor de kiezers in het Europese deel van Nederland en voor de kiezers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba als volgt:

Bijlage 259670.png
Bijlage 259671.png

3. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 21 maart 2018 luidt als volgt:

Bijlage 259672.png
Bijlage 259673.png

4. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

Bijlage 257906.png
Bijlage 257907.png

Model J 7-1 (Wrr 59-62). De technische eisen aan de stempas, de kiezerspas, het schriftelijk volmachtbewijs en het briefstembewijs

Stempas

Bijlage 256298.png

Kiezerspas

Bijlage 256299.png

Schriftelijke volmacht

Bijlage 256300.png

Briefstembewijs

Bijlage 256301.png

Model J 16 (Wrr 59). Kiezershandleidingen voor verkiezingen en referenda

1. Het model voor de kiezershandleiding voor verkiezingen luidt als volgt:

Bijlage 256302.png
Bijlage 256304.png

2. Het model voor de kiezershandleiding voor het referendum luidt als volgt:

Bijlage 256305.png
Bijlage 256306.png

Model J 20

Bijlage 260657.png

Model K 4. (Wrr 60)

1. Het model voor de kiezerspas voor het referendum op 21 maart 2018 luidt voor de kiezers in het Europese deel van Nederland en voor de kiezers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba luidt als volgt:

Bijlage 259674.png
Bijlage 259675.png

2. Het model voor de kiezerspas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

Bijlage 257908.png
Bijlage 257909.png

Model K 6. (Wrr 60) Verzoek om een kiezerspas

Bijlage 255334.png
Bijlage 255335.png

Model K 6-2. (Wrr 60)

Bijlage 259678.png
Bijlage 259679.png

Model L 8. (Wrr 61)

Bijlage 260623.png
Bijlage 260624.png
Bijlage 260625.png

Model L 8-2. (Wrr 61)

Bijlage 259680.png
Bijlage 259681.png

Model L 11. (Wrr 61) Schriftelijk volmachtbewijs

1. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs luidt voor een verkiezing van de leden van de gemeenteraad of voor een verkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling als volgt:

Bijlage 258991.png
Bijlage 258992.png

2. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor het referendum op 21 maart 2018 luidt voor de kiezers in het Europese deel van Nederland en voor de kiezers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba als volgt:

Bijlage 259682.png
Bijlage 259683.png

3. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

Bijlage 257910.png
Bijlage 257911.png

Model M 3. (Wrr 62)

Bijlage 259684.png
Bijlage 259685.png

Model M 6-1. (Wrr 62) (kleur oranje, internationaal postformat EN-C5). Retourenveloppe voor het stemmen per brief

Bijlage 255340.png

Model M 6-2 (Wrr 62). Briefstembewijs

1. Het model voor het briefstembewijs voor het referendum op 21 maart 2018 luidt voor kiezers buiten Nederland die niet wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 259686.png
Bijlage 259687.png

2. Het model voor het briefstembewijs voor het referendum op 21 maart 2018 luidt voor kiezers buiten Nederland die wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 259688.png
Bijlage 259689.png

3. Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt voor kiezers buiten Nederland die niet wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 257912.png
Bijlage 257913.png

4. Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt voor kiezers buiten Nederland die wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

Bijlage 257914.png
Bijlage 257916.png

Model M 6-3. (Wrr 62) Enveloppe voor het stembiljet

Bijlage 255341.png

Model N 10-1. (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage 259475.png
Bijlage 259476.png
Bijlage 259477.png
Bijlage 259478.png
Bijlage 259479.png
Bijlage 259480.png
Bijlage 259481.png
Bijlage 259483.png
Bijlage 259484.png

Model N 10-2a. (Wrr 66) Proces-verbaal van de vooropening bij een briefstembureau

Bijlage 259495.png
Bijlage 259496.png
Bijlage 259498.png
Bijlage 259499.png

Model N 10-2b. (Wrr 66) Proces-verbaal van de telling bij een briefstembureau

Bijlage 259503.png
Bijlage 259505.png
Bijlage 259506.png
Bijlage 259507.png
Bijlage 259508.png
Bijlage 259510.png
Bijlage 259512.png
Bijlage 259513.png
Bijlage 259514.png
Bijlage 259516.png
Bijlage 259517.png

Model N 11

Bijlage 260658.png
Bijlage 259519.png
Bijlage 259520.png
Bijlage 259521.png
Bijlage 259522.png

Model O 3. (Wrr 73) Proces-verbaal van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / de provinciale staten van een provincie met meer dan één kieskring / het referendum

Bijlage 259523.png
Bijlage 259524.png
Bijlage 259525.png
Bijlage 259526.png

Model P 22-1. Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer / het Europees Parlement / provinciale staten

Bijlage 259527.png
Bijlage 259528.png
Bijlage 259529.png
Bijlage 259530.png
Bijlage 259531.png
Bijlage 259532.png
Bijlage 259533.png
Bijlage 259534.png

Model P 22-2

Bijlage 260626.png
Bijlage 260627.png
Bijlage 260628.png
Bijlage 260629.png
Bijlage 260630.png
Bijlage 260631.png
Bijlage 260632.png

Model T 4

Bijlage 260659.png

Model T 11

Bijlage 260633.png
Bijlage 260634.png

Model U 16

Bijlage 260635.png
Bijlage 260636.png
Bijlage 260638.png
Bijlage 260639.png
Bijlage 260640.png
Bijlage 260641.png

Model V 9

Bijlage 260613.png

Model W 1-1

Bijlage 260660.png
Bijlage 260661.png

Model W 1-2

Bijlage 260662.png
Bijlage 260663.png

Model W 1-3

Bijlage 260664.png
Bijlage 260665.png

Model W 2

Bijlage 260614.png

Model W 4

Bijlage 260666.png

Model W 5

Bijlage 260615.png

Model Y 13. Verklaring dat u zich niet in een andere lidstaat kandidaat stelt voor het Europees Parlement

Bijlage 252563.png

Model Y 32. Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

Bijlage 252564.png

Model Y 35. Verklaring dat u in de lidstaat van uw herkomst niet bent uitgesloten van het recht om gekozen te worden/Declaration of non-exclusion from the right to stand for election in your home Member State

Bijlage 252565.png

Model Ya 7

Bijlage 260667.png
Bijlage 260668.png

Model Ya 9

Bijlage 260669.png
Bijlage 260670.png

Model Wrr 29-1. Inleidend verzoek

Bijlage 255366.png

Model Wrr 29-2. Inleidend verzoek

Bijlage 255367.png

Model Wrr 37. Proces-verbaal van de beoordeling van het inleidend verzoek

Bijlage 256321.png

Model Wrr 41-1. Definitief verzoek

Bijlage 255369.png

Model Wrr 41-2. Definitief verzoek

Bijlage 255370.png

Model Wrr 52. Proces-verbaal van de beoordeling van het definitief verzoek

Bijlage 256322.png
Bijlage 256323.png

Model Wrr 58. Stembiljet

(voorzijde)1 2 3

Bijlage 259690.png

Model Wrr 83. Proces-verbaal van de uitslag van het referendum

Bijlage 259544.png
Bijlage 259545.png
Bijlage 259546.png
Bijlage 259547.png
Bijlage 259548.png

Model Wrr 116. Vaststelling van het aantal in een openbaar lichaam ingediende verzoeken tot het houden van een referendum (inleidend verzoek)

Bijlage 255378.png

Model Wrr 118. Vaststelling van het aantal in een openbaar lichaam ingediende ondersteuningsverklaringen (definitief verzoek)

Bijlage 255379.png

Bijlage 2. bij artikel 2a van de Kies- en referendumregeling

Eisen aan de programmatuur die door de centrale stembureaus wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de uitslag van verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling

De programmatuur, bedoeld in artikel P 1, eerste lid, van het Kiesbesluit, ten behoeve van de berekening van de uitslag van de verkiezingen of de berekening van de zetelverdeling, voldoet aan de volgende eisen:

 • a. de programmatuur bevat de functionaliteiten die overeenkomstig de specificatie, bedoeld in artikel P 1, tweede lid, van het Kiesbesluit nodig zijn voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling;

 • b. de programmatuur, waaronder de broncode, is gestructureerd opgebouwd, zodanig dat modulaire aanpassingen mogelijk zijn;

 • c. de kritische functies voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling zijn in de programmatuur herkenbaar en van elkaar gescheiden;

 • d. de programmatuur is, zonder dat hiervoor aanpassingen nodig zijn, te gebruiken voor verschillende soorten verkiezingen;

 • e. toevallig of opzettelijk foutief gebruik van de programmatuur wordt, voor zover redelijkerwijs technisch mogelijk is, door het ontwerp voorkomen;

 • f. de programmatuur ondersteunt voor de vermelding van de aanduidingen van de politieke groeperingen en de namen van de kandidaten in ieder geval de diakritische tekens van de tekenset die op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit basisregistratie personen voor de basisregistratie personen is vastgesteld;

 • g. de programmatuur wordt als open source ontwikkeld en maakt gebruik van open standaarden. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is wordt technologie toegepast waarvan de doeltreffendheid in de praktijk is aangetoond en die direct toepasbaar is. Voor verkiezingsgegevens zoals kandidatenlijsten en zetelverdeling wordt de EML_NL standaard toegepast;

 • h. de standaard programmatuur waarvan gebruik wordt gemaakt is vrij verkrijgbaar;

 • i. het intellectueel eigendom van de maatwerkprogrammatuur berust bij een centraal stembureau;

 • j. de programmatuur is geschreven in een programmeertaal, waarvoor een door een actieve gemeenschap onderhouden open source compiler, onderscheidenlijk interpreter beschikbaar is;

 • k. de programmatuur wordt ontwikkeld voor verschillende besturingssystemen, waaronder in ieder geval een open source besturingssysteem;

 • l. het is mogelijk de authenticiteit van de programmatuur vast te stellen; en

 • m. bij het inlezen van verkiezingsgegevens in de programmatuur wordt de authenticiteit van de gegevens vastgesteld, bij voorkeur door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Bijlage 3. bij artikel 2b van de Kies- en referendumregeling

Eisen aan de programmatuur die door het centraal stembureau wordt gebruikt ten behoeve van de berekening van de uitslag van het referendum

De programmatuur, bedoeld in artikel 16 van het Besluit raadgevend referendum, ten behoeve van de berekening van de uitslag van het referendum, voldoet aan de volgende eisen:

 • a. de programmatuur bevat de functionaliteiten die overeenkomstig de specificatie, bedoeld in artikel P 1, tweede lid, van het Kiesbesluit juncto artikel 16 van het Besluit raadgevend referendum, nodig zijn voor de berekening van de uitslag van het referendum;

 • b. de programmatuur, waaronder de broncode, is gestructureerd opgebouwd, zodanig dat modulaire aanpassingen mogelijk zijn;

 • c. de kritische functies voor de berekening van de uitslag van het referendum zijn in de programmatuur herkenbaar en van elkaar gescheiden;

 • d. toevallig of opzettelijk foutief gebruik van de programmatuur wordt, voor zover redelijkerwijs technisch mogelijk is, door het ontwerp voorkomen;

 • e. de programmatuur wordt als open source ontwikkeld en maakt gebruik van open standaarden. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is wordt technologie toegepast waarvan de doeltreffendheid in de praktijk is aangetoond en die direct toepasbaar is. Voor referendumgegevens wordt de EML_NL standaard toegepast;

 • f. de standaard programmatuur waarvan gebruik wordt gemaakt is vrij verkrijgbaar;

 • g. het intellectueel eigendom van de maatwerkprogrammatuur berust bij het centraal stembureau;

 • h. de programmatuur is geschreven in een programmeertaal, waarvoor een door een actieve gemeenschap onderhouden open source compiler, onderscheidenlijk interpreter beschikbaar is;

 • i. de programmatuur wordt ontwikkeld voor verschillende besturingssystemen, waaronder in ieder geval een open source besturingssysteem;

 • j. het is mogelijk de authenticiteit van de programmatuur vast te stellen; en

 • k. bij het inlezen van referendumgegevens in de programmatuur wordt de authenticiteit van de gegevens vastgesteld, bij voorkeur door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

 1. Op de achterzijde van het stembiljet worden gedrukt:

  – de handtekening, bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, zoveel malen dat zij, hoe het stembiljet ook wordt gevouwen, geheel of ten dele zichtbaar blijft.

  – vlakken die het doorzicht zodanig belemmeren dat wordt voorkomen dat bij een dichtgevouwen stembiljet de keuze van de kiezer zichtbaar is.

  ^ [1]
 2. Indien in een gemeente twee of meer stemmingen gelijktijdig plaatsvinden, wordt op de achterzijde van het stembiljet een voor de stemming onderscheidend kenmerk in de vorm van één of meer kleurenbalken gedrukt, zodanig dat het goed zichtbaar is als het stembiljet is open- of dichtgevouwen.

  ^ [2]
 3. Het stembiljet voor het referendum wordt voorzien van een echtheidskenmerk dat voor de stemming door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt voorgeschreven.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina