Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

Geraadpleegd op 12-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

De wet is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van artikel IIIA van de Wet tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, enz.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-11-2013 Nieuwe-regeling 06-11-2013 Stb. 2013, 444 33309 06-11-2013 Stb. 2013, 445
Naar boven