Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina