Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES

Geldend van 26-10-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 oktober 2013, kenmerk BVE-548927 houdende vaststelling van de kwalificaties uit de kwalificatiedossiers en van de opleidingsdomeinen BES (Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 7.2.4 en 11.6b van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling kwalificaties en op eindtermen gerichte beroepsopleidingen

Artikel 2. Vaststelling opleidingsdomeinen BES

De volgende opleidingsdomeinen BES, bedoeld in artikel 7.2.4, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, worden vastgesteld:

  • a. Bouw en infra;

  • b. Afbouw, hout en onderhoud;

  • c. Techniek en procesindustrie;

  • d. Media en vormgeving;

  • e. Informatie en communicatietechnologie;

  • f. Economie en administratie;

  • g. Horeca en bakkerij;

  • h. Zorg en welzijn.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage behorende bij artikel 1

Naam opleiding/ kwalificatie

Niveau

Crebocode

Opleidingsdomein

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

1

90440

geen

Assistent bouw en infra

1

92090

Bouw en infra

Horeca-assistent

1

90660

Horeca en bakkerij

Bedrijfsadministratief medewerker

2

10045

Niet van toepassing

Bedrijfsadministratief medewerker

2

90471

Economie en administratie

Secretarieel medewerker

2

10050

Niet van toepassing

Secretarieel medewerker

2

90472

Economie en administratie

Gastheer/ gastvrouw

2

10399

Horeca en bakkerij

Gastheer/ gastvrouw

2

94140

Horeca en bakkerij

Kok

2

10400

Niet van toepassing

Kok

2

90760

Horeca en bakkerij

Service medewerker gebouwen

     

(Onderhoud- en verbouwbedrijf 2)

2

92180

Afbouw, hout en onderhoud

Monteur sterkstroominstallaties

2

10261

Niet van toepassing

Monteur Elektrotechnische installaties

2

94271

Techniek en procesindustrie

Helpende welzijn

2

10745

Niet van toepassing

Helpende zorg en welzijn

2

92640

Zorg en welzijn

Boekhoudkundig medewerker

3

10049

Niet van toepassing

Financieel administratief medewerker

3

93200

Economie en administratie

Secretaresse

3

10046

Niet van toepassing

Secretaresse

3

95380

Economie en administratief

Zelfstandig werkend gastheer/ gastvrouw

3

94153

Horeca en bakkerij

Zelfstandig werkend kok

3

95420

Horeca en bakkerij

Eerste monteur sterkstroominstallatie

3

10249

Niet van toepassing

Eerste monteur elektrotechnische installaties

3

94281

Techniek en procesindustrie

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Allround ondernemer klusbedrijf)

3

95272

Afbouw, hout en onderhoud

Sociaal pedagogisch werker 3 (SPW3)

3

10742

Niet van toepassing

Medewerker maatschappelijke zorg

3

92650

Zorg en welzijn

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

3

92620

Zorg en welzijn

ICT-beheerder

4

95321

Informatie en communicatietechnologie

Eerste monteur

4

95762

Techniek en procesindustrie

Administrateur

4

10039

Niet van toepassing

AV-specialist

4

95702

Media en vormgeving

Bedrijfsadministrateur

4

93212

Economie en administratie

Directiesecretaresse/ Management assistent

4

95391

Economie en administratie

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

4

92662

Zorg en welzijn

Onderwijsassistent

4

10710

Niet van toepassing

Onderwijsassistent

4

93500

Zorg en welzijn

Terug naar begin van de pagina