Wet gebruik Friese taal

Geraadpleegd op 15-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2014.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 33

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2014)

Opmerking

Ook gepubliceerd in Stcrt. 2014/17562 in de Friese taal.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 02-10-2013 Stb. 2013, 382 33335
Naar boven