Regeling vaststelling constanten regressieformules en waarden gemiddelde CO2-uitstoot benzine- en dieselauto’s 2014 en 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 03-10-2013 t/m heden

Regeling vaststelling constanten regressieformules en waarden gemiddelde CO2-uitstoot benzine- en dieselauto’s 2014 en 2015

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto' s van 3 november 2000 en de Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s van 31 oktober 2012;

Besluit:

De constanten voor de in de Regeling relatieve zuinigheid personenauto's opgenomen regressieformules en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto's met benzine als brandstof, alsmede voor personenauto's met diesel als brandstof voor de kalenderjaren 2014 en 2015, als volgt vast te stellen:

Constanten en waarden voor 2014 en 2015

 • 1. Constanten voertuiglengte:

  C1, lengte:

  –6,6714

  C2, lengte:

  7,7147

  C3, lengte:

  –0,8582

 • 2. Constanten benzineauto’s:

  C1, benzine:

  159,1075

  C2, benzine

  –28,2906

  C3, benzine:

  3,311

 • 3. Constanten dieselauto’s:

  C1, diesel:

  502,1596

  C2, diesel:

  –123,649

  C3, diesel:

  9,311

 • 4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

  Gemiddelde CO2-uitstoot benzine:

  133,6496

  Gemiddelde CO2-uitstoot diesel:

  98,8941

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 25 september 2013

De directie van de RDW,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen directeur.

Terug naar begin van de pagina