Verordening tarief inschrijvingen accountantsregister

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verordening tarief inschrijvingen accountantsregister

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, onder i, van de Wet op het accountsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 38, eerste lid, Wet op het accountantsberoep dat moet worden betaald bij de indiening van een aanvrage ter inschrijving in het accountantsregister, wordt vastgesteld op € 275,–. Dit bedrag moet vooraf worden voldaan aan de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants te Amsterdam.

Artikel 4

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarief inschrijvingen accountantsregister.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Goedgekeurd bij besluit van de minister van Financiën d.d. 19 augustus 2013, nr. FM/2013/1294 M.

Terug naar begin van de pagina