Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep en artikel 5, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van het Besluit accountantsopleiding 2013;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

Artikel 2

Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten om het examengeld geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Artikel 5

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Goedgekeurd bij besluit van de minister van Financiën d.d. 19 augustus 2013, nr. FM/2013/1294 M.

Terug naar begin van de pagina