Wet basisregistratie personen

Geldend van 03-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.22

Informatie geldend op 03-02-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 46
 2. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
  Artikel: 2
 3. Regeling basisregistratie personen
  Bijlage: 3
 4. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 3.19, 3.23

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet basisregistratie personen
  Artikelen 1.5, 4.1, 4.15, 4.4
Terug naar begin van de pagina