Wet basisregistratie personen

Geldend van 03-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.67

Informatie geldend op 03-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit basisregistratie personen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit basisregistratie personen
    Artikelen: 3, 33
  2. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
    Artikel: 2
  3. Wet basisregistratie personen
    Artikelen: 2.66, 2.70

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

  1. Regeling burgerservicenummer
    Artikel 3
  2. Wet basisregistratie personen
    Artikel 1.4

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet basisregistratie personen
    Artikelen 4.1, 4.15
Terug naar begin van de pagina