Wet basisregistratie personen

Geldend van 01-09-2015 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.5

Informatie geldend op 01-09-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit basisregistratie personen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit raadgevend referendum
  Artikel: 6
 2. Kiesbesluit
  Artikel: D 3
 3. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 4.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Gemeentewet
  Bijlage I
Terug naar begin van de pagina