Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 22-08-2014.
Geldend van 22-08-2014 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 22-08-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-08-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-03-2020 t/m 01-01-2020 Wijziging 17-03-2020 Stcrt. 2020, 13065 IENW/BSK-2020/33078 17-03-2020 Stcrt. 2020, 13065
22-08-2014 t/m 19-02-2014 Wijziging 20-08-2014 Stcrt. 2014, 23496 IENM/BSK-2014/150188 20-08-2014 Stcrt. 2014, 23496
12-07-2013 t/m 23-11-2001 Nieuwe-regeling 09-07-2013 Stcrt. 2013, 19399 IENM/BSK-2013/127535 09-07-2013 Stcrt. 2013, 19399
Naar boven