Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013

Geldend van 09-07-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2013, nr. 400876, houdende vaststelling van de schadeloosstelling van de leden van de commissie schadefonds geweldsmisdrijven (Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De voorzitter ontvangt voor het voorzitten van een plenaire bijeenkomst van de commissie een schadeloosstelling van 130% van 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 2 De overige leden ontvangen voor het deelnemen aan een plenaire bijeenkomst van de commissie een schadeloosstelling van 2% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 3 De plaatsvervangend voorzitter ontvangt een schadeloosstelling overeenkomstig het eerste lid, indien hij bij afwezigheid van de voorzitter een plenaire bijeenkomst voorzit.

Artikel 3

  • 1 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter ontvangen voor het voorzitten van een vergadering van de meervoudige kamer een schadeloosstelling van 130% van 2% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

  • 2 De overige leden ontvangen voor het deelnemen aan een vergadering van de meervoudige kamer een schadeloosstelling van 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984.

Artikel 4

De leden ontvangen voor het afhandelen van bezwaarzaken in de enkelvoudige kamer een schadeloosstelling van 130% van 3% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984 per tien afgehandelde bezwaarzaken.

Artikel 5

De leden ontvangen voor het voorzitten van een hoorzitting in bezwaarzaken een schadeloosstelling van 2,5% van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het BBRA 1984 per zitting.

Artikel 6

De leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen die terzake voor burgerlijke rijksambtenaren gelden.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina