Besluit uitvoering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 21-12-2016.
Geldend van 21-12-2016 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 21-12-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-12-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-12-2016 Vervallen 12-12-2016 Stb. 2016, 510 12-12-2016 Stb. 2016, 510
01-07-2013 Nieuwe-regeling 25-06-2013 Stb. 2013, 260 25-06-2013 Stb. 2013, 260
Naar boven