Besluit uitvoering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 21-12-2016.
Geldend van 21-12-2016 t/m 31-12-2019

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 21-12-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-12-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Vervallen 28-01-2015 Stb. 2015, 38 28-01-2015
samen met
12-12-2016
Stb. 2015, 38
samen met
Stb. 2016, 510
Inwtr. 1
21-12-2016 Wijziging 12-12-2016 Stb. 2016, 510 12-12-2016 Stb. 2016, 510
01-11-2015 Wijziging 13-10-2015 Stb. 2015, 350 13-10-2015 Stb. 2015, 351 Inwtr. 2
06-02-2015 t/m 01-01-2015 Wijziging 28-01-2015 Stb. 2015, 38 28-01-2015 Stb. 2015, 38
01-01-2015 Vervallen 25-06-2013 Stb. 2013, 260 25-06-2013 Stb. 2013, 260
01-07-2013 Nieuwe-regeling 25-06-2013 Stb. 2013, 260 25-06-2013 Stb. 2013, 260

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2015/38 gesteld op 1 januari 2017.1)
  2. Is van toepassing op jaarrekeningen en bestuursverslagen die betrekking hebben op een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016. De voorschriften kunnen worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016 indien ook de voorschriften van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening vanaf dat eerdere boekjaar worden toegepast.2)

Annuleren

Naar boven