Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 03-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 12e

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
    Artikelen: 12f, 12g, 12h, 27d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 26-03-2021
samen met
26-11-2021
Stb. 2021, 198
samen met
Stb. 2021, 593
26-03-2021 Stb. 2021, 199
02-08-2022 Wijziging 26-11-2021 Stb. 2021, 593 26-11-2021 Stb. 2021, 595 Inwtr. 1
01-01-2022 Wijziging 19-02-2021 Stb. 2021, 115 19-02-2021 Stb. 2021, 115
04-12-2020 t/m 01-07-2020 Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 494 25-11-2020 Stb. 2020, 494 Alg. 2
25-12-2019 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 500 18-12-2019 Stb. 2019, 500
15-11-2018 Wijziging 20-06-2018 Stb. 2018, 193 20-06-2018 Stb. 2018, 193
01-01-2018 Wijziging 15-12-2015 Stb. 2015, 533 15-12-2015 Stb. 2015, 533
01-09-2017 Wijziging 24-10-2016 Stb. 2016, 390 24-10-2016 Stb. 2016, 390
01-12-2016 Wijziging 24-10-2016 Stb. 2016, 390 24-10-2016 Stb. 2016, 390
01-01-2016 Wijziging 15-12-2015 Stb. 2015, 533 15-12-2015 Stb. 2015, 533
01-07-2015 Nieuw 09-04-2015 Stb. 2015, 152 04-05-2015 Stb. 2015, 173

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet betaald ouderschapsverlof in werking treedt.1)
  2. Abusievelijk is voor het vierde, vijfde en zevende lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
Naar boven