Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 03-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
    Artikelen 22, 22a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 26-03-2021 Stb. 2021, 198 26-03-2021 Stb. 2021, 199 Alg. 1
01-01-2022 Wijziging 19-02-2021 Stb. 2021, 115 19-02-2021 Stb. 2021, 115
29-06-2018 t/m 01-12-2017 Wijziging 20-06-2018 Stb. 2018, 193 20-06-2018 Stb. 2018, 193
01-09-2017 Wijziging 24-10-2016 Stb. 2016, 390 24-10-2016 Stb. 2016, 390
01-12-2016 Wijziging 24-10-2016 Stb. 2016, 390 24-10-2016 Stb. 2016, 390
01-01-2016 Wijziging 15-12-2015 Stb. 2015, 533 15-12-2015 Stb. 2015, 533
01-07-2015 Wijziging 09-04-2015 Stb. 2015, 152 04-05-2015 Stb. 2015, 173
01-06-2014 t/m 01-06-2013 Wijziging 19-05-2014 Stb. 2014, 177 19-05-2014 Stb. 2014, 178
01-06-2013 Nieuwe-regeling 22-05-2013 Stb. 2013, 185 22-05-2013 Stb. 2013, 186

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het derde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven