Uitvoeringsregel NMa pensioenfondsen

Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 29-05-2009 t/m 31-03-2013

Uitvoeringsregel NMa pensioenfondsen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op hoofdstuk 5 van de Mededingingswet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 2009

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

,

P. Kalbfleisch

R.J.P. Jansen

G.J.L. Zijl

Naar boven