Regeling bijzondere uitkering integrale projecten 2013

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 22-11-2014.
Geldend van 22-11-2014 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 22-11-2014

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling bijzondere uitkering integrale projecten 2013
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 22-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
09-05-2013 Nieuwe-regeling 23-04-2013 Stcrt. 2013, 11910 DCB/CZW/S&B 23-04-2013 Stcrt. 2013, 11910

Annuleren

Naar boven