Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

Geldend van 01-04-2013 t/m 22-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 50

Informatie geldend op 01-04-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
    Artikelen: 20, 29, 37, 44, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

  1. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
    Artikelen 19, 28, 36, 43, 48

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2013)

Opmerking

Door Stcrt. 2013/8341 is de citeertitel gewijzigd per 1 april 2013 (Stb. 2013/103).
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
23-12-2017 Intrekking-regeling 21-12-2017 Stcrt. 2017, 72478 21-12-2017 Stcrt. 2017, 72478
01-04-2013 Wijziging 13-03-2013 Stcrt. 2013, 8341 13-03-2013 Stb. 2013, 103 Inwtr. 1
25-07-2009 Nieuwe-regeling Stcrt. 2009, 11164 Stcrt. 2009, 11164

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking treedt.1)

Terug naar begin van de pagina